Stichting Agroforestry Nederland (ook wel EURAF Nederland) is een netwerk van onderzoekers, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland.

 
Op deze website vindt u informatie over onderzoeksprojecten en praktijkvoorbeelden met agroforestry in Nederland.

Het netwerk bestaat uit onderzoekers, adviseurs en ondernemers die bij agroforestry in Nederland betrokken zijn. Het netwerk komt jaarlijks bijeen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast zoeken we elkaar op tijdens de uitvoer van projecten.

Ons doel is het stimuleren en verder ontwikkelen van agroforestrysystemen in Nederland.

Wat doet Agroforestry Nederland?

In eerste instantie verbinden we alle initiatieven die er in Nederland zijn die iets te maken hebben met agroforestry. We doen dit door een netwerk te faciliteren voor kennisontwikkeling en -uitwisseling over agroforestry.

Ten tweede zijn we lid van de EURAF (European Agroforestry Federation). Dit is een Europees netwerk van organisaties die agroforestry in Europa stimuleren. Euraf probeert in Brussel zoveel mogelijk invloed te hebben op het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat agroforestry meer kans krijgt.

U kunt lid worden van Agroforestry Nederland voor 15 euro per jaar. Hiermee wordt u ook lid van EURAF. U ontvangt u een nieuwsbrief en blijft op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van praktijk, onderzoek en beleid omtrent agroforestry in Nederland en Europa.

  • Stimuleren van agroforestry in Nederland door een netwerk te faciliteren voor kennisontwikkeling en –uitwisseling
  • Via nieuwsbrieven en deze website verspreiden we kennis en maken we informatie beschikbaar
  • Verder ontwikkelen van agroforestrysystemen in Nederland
  • Internationale ontwikkelingen volgen op gebied van beleid en onderzoek
  • Wij zijn volwaardig partner van onze Europese moederorganisatie EURAF

Wij geven de Europese agroforestry beweging meer ‘massa’ om zo een steviger invloed te krijgen in Brussel.