Bomen vervullen een aantal belangrijke ecosysteemdiensten zoals het vastleggen van koolstof, het geven van verkoeling, schaduw en beschutting en het ondersteunen van insecten en vogels.

Deze ecosysteemdiensten worden door alle boomsoorten in meerdere of mindere mate vervuld. Sommige soorten zijn belangrijk voor het ondersteunen van bestuivers (denk aan de wilg die al in het vroege voorjaar bloeit), terwijl andere soorten met hun eiwitrijke bladeren de mineralisatie in de bodem op gang brengen (denk aan de els) of juist met calciumrijk blad het bodemleven of het vee voeden (linde). Anderen zijn belangrijke landschapssoorten (de meidoorn die van oudsher als veekering werd aangeplant in het rivierengebied) of leggen veel koolstof vast boven en onder de grond (beuk of eik).

Deze ecosysteemdiensten worden tot op heden nog niet echt op waarde geschat door ‘de markt’, maar al decennia wordt erover gepraat om ‘Payments for Ecosystem Services’ (PES) te ontwikkelen.

Op dit moment is in Nederland de markt voor koolstofvastlegging door de aanplant van bomen in ontwikkeling.

  • Nieuw Groen verbindt boeren die bomen planten met bedrijven of burgers die hun CO2 voetafdruk willen compenseren aan elkaar te koppelen
  • Landschapsboeren in Brabant verkopen landschapsdiensten als CO2 vastlegging aan burgers, bedrijven en overheden
  • Trees for All legt nieuw bos aan voor CO2 compensatie, maar nog geen agroforestry