Er zijn verschillende boomplantprogramma’s in Nederland. Sommigen richten zich op landschapsherstel en het vergroten van de biodiversiteit in bepaalde regio’s, terwijl andere programma’s of regelingen landelijk beschikbaar zijn. Ook zijn sommige gemeentes actief om bedrijven en inwoners te stimuleren om bomen aan te planten in het buitengebied.
Het is daarom raadzaam om te kijken wat er in uw eigen gemeente of provincie mogelijk is. Kijk ook wat de provinciale landschapsorganisaties in uw regio aanbieden.

Voorbeelden van boomplantprogramma’s: